บ้านไม้สัก (GLASS HOUSE) พื้นน้อยก็เพิ่มมุมชวนน่านั่งได้

บ้านไม้สัก (GLASS HOUSE)

ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ พื้นที่จำกัด เวลาน้อย เงินจำกัด ก็มีมุมไว้ผ่อนคลายได้ในยามพักผ่อนได้

คัดสรรค์มา 6 style ให้เลือกตามพื้นที่ของแต่ละบ้าน

 

collections/DSC04092.jpg